Ordinarie föreningsstämma 2021 för Ljunghusens vägförening senareläggs.

Med anledning av spridningen av coronaviruset har Ljunghusens Vägförenings styrelse beslutat att flytta den ordinarie föreningsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta bidrar föreningen till att minska risken för ytterligare smittspridning och följer samtidigt myndigheternas beslut att inte tillåta sammankomster med fler än 8 deltagare. 

Föreningsstämman var tidigare planerad att hållas under någon dag under de två första veckorna i maj 2021 men den stora osäkerhet som råder kring spridningen av coronaviruset och dess effekter gör att styrelsen anser att det bästa är att senarelägga årsstämman.

Ljunghusens vägförenings styrelse har för närvarande inte fastställt något datum för föreningsstämman 2021. Kallelsen kommer att distribueras till medlemmarna och läggas upp på föreningens hemsida – www.ljunghusens vägförening.se senast 21 dagar före stämman. 

Ljunghusen den 13 april 2021

Styrelsen

Skadegörelse i grönområdet mellan Vikensvägen och Sandhusvägen

Vägföreningen har tyvärr fått ett av sina träd toppkapat / stympat på grönområdet vid Vikensvägen – Sandhusvägen vilket föreningen förvaltar. Skadegörelsen är en straffbar handling och har polisanmälts. Som alla känner till så krävs marktillstånd av kommunen för att få fälla ett träd. Toppkapade träd kan anses avverkade enligt kommunens föreskrifter. Information om det inträffade lämnas till polismyndigheten direkt.

Styrelsen för Ljunghusens Vägföreningen

E.ON förstärker elnätet!

E.ON förstärker elnätet inom Ljunghusens Vägförening. Omexom/Infratek Sverige AB har fått i uppdrag att utföra arbetet som innebär en spänningshöjning av elnätet i Ljunghusen från 10kV till 20kV.  Arbetet innebär byte av äldre transformatorstationer för att få ett fungerande elnät för framtiden. Projektet beräknas starta första kvartalet år 2021 och färdigställas under året.

I samband med detta kan ett antal kortare strömavbrott inträffa, vilket de i så fall informerar er om i förväg. Under arbetets gång kommer de att använda sig av grävmaskiner och lastbilar som kan upplevas som störande, men vi hoppas på din förståelse och överseende med det.

P.S. På eon.se/investeringar hittar du mer information om E.ONs investeringsprojekt.