Skadegörelse i grönområdet mellan Vikensvägen och Sandhusvägen

Vägföreningen har tyvärr fått ett av sina träd toppkapat / stympat på grönområdet vid Vikensvägen – Sandhusvägen vilket föreningen förvaltar. Skadegörelsen är en straffbar handling och har polisanmälts. Som alla känner till så krävs marktillstånd av kommunen för att få fälla ett träd. Toppkapade träd kan anses avverkade enligt kommunens föreskrifter. Information om det inträffade lämnas till polismyndigheten direkt.

Styrelsen för Ljunghusens Vägföreningen

E.ON förstärker elnätet!

E.ON förstärker elnätet inom Ljunghusens Vägförening. Omexom/Infratek Sverige AB har fått i uppdrag att utföra arbetet som innebär en spänningshöjning av elnätet i Ljunghusen från 10kV till 20kV.  Arbetet innebär byte av äldre transformatorstationer för att få ett fungerande elnät för framtiden. Projektet beräknas starta första kvartalet år 2021 och färdigställas under året.

I samband med detta kan ett antal kortare strömavbrott inträffa, vilket de i så fall informerar er om i förväg. Under arbetets gång kommer de att använda sig av grävmaskiner och lastbilar som kan upplevas som störande, men vi hoppas på din förståelse och överseende med det.

P.S. På eon.se/investeringar hittar du mer information om E.ONs investeringsprojekt.

Skadegörelse på Vikensvägen

I anledning av den skadegörelse som skett på en privat tomt på nedre Vikensvägen vill Vägföreningen understryka att de regler angående skötsel av växtlighet som vägföreningen skickat ut aldrig innebär att en fastighetsägare får vidtaga någon som helst åtgärd på någon annan fastighetsägares tomt utan dennes tillstånd.  Sådana åtgärder är straffbara eftersom de utgör skadegörelse.