Parkeringsregler

På förekommen anledning vill styrelsen informera om att det råder parkeringsförbud på alla vägar inom Ljunghusens vägförening dvs från Marina vägen till Rådjursvägen inklusive stickvägar. Detta innebär att parkering på vägrenar och vändplatser inte är tillåten. Bevakningen sköts av APCOA. Telefonnummer till APCOA står på  P-skyltarna vid infarten till alla de större vägarna.

Parkeringsförbudet kommer att följas upp speciellt noga på Allmänningsvägen och de vägar som leder ned till havet undertiden 15 maj till 15 september för att räddningsfordon skall ha tillträde till strandområdet.

Parkeringsbolaget är informerade om denna bestämmelse. Om du ändå får en p-bot kontakta i första hand parkeringsbolaget och hänvisa till ovan.

Ljunghusens vägförening

Styrelsen