Parkeringsregler

Styrelsen vill påminna och upprepa vilka regler som gäller för parkering på området.

Parkeringsförbud råder inom hela vägföreningens område dvs från Marina vägen till Rådjursvägen. Endast tillfällig parkering tillåts vid t.ex. större fester etc om detta kan ske på ett trafiksäkert sätt och så att utrycknings och servicefordon kan komma fram.

Under sommarmånaderna (15 maj – 15 september)
råder totalt parkeringsförbud på Allmänningsvägen och dess stickvägar som leder mot havet ( söder ut) Detta bland annat för att räddningsfordon skall kunna komma fram till stranden.

Parkeringsbolaget är informerade om denna bestämmelse. Om du ändå får en p-bot kontakta i första hand parkeringsbolaget och hänvisa till ovan.