Kontakt och ansvarsområden

Om du vill kontakta oss för att lämna synpunkter på hastigheter, vägar, lekplats, snöröjning mm, ber vi dig att antingen skicka ett mail (se email adress nedan) eller skriva ett brev till någon i styrelsen (se ’Om oss’, ’styrelsen’ för adresser). Då tar vi upp det på nästa styrelsemöte om vi inte kan svara direkt.

E-mail: info@ljunghusensvf.se

Bankgiro 176-5296

Org Nr:717903-3324

Karta på vårt område  Karta Ljvf

Styrelsens ansvarsområden:

Vikensvägen / Kerstin Elmfors

Ljungsätersvägen / stigen / Christian Esbensen

Rådjursvägen / stigen / Grönområden / Nina Pesciatini Rosén

Elvabovägen / Allmänningsvägen / Lekplatsen / Cecilia Hopkins

Gottåkravägen / Sandhusvägen / Bengt Gustafson

Marinavägen / Mårtensvägen / Sten Jönsson