Kontakt och ansvarsområden

Om du vill kontakta oss för att lämna synpunkter på hastigheter, vägar, lekplats, snöröjning mm, ber vi dig att antingen skicka ett mail (se email adress nedan) eller skriva ett brev till någon i styrelsen (se ’Om oss’, ’styrelsen’ för adresser). Då tar vi upp det på nästa styrelsemöte om vi inte kan svara direkt.

E-mail: info@ljunghusensvf.se

Bankgiro 176-5296

Org Nr:717903-3324

Karta på vårt område  Karta Ljvf

Styrelsens ansvarsområden:

Marinavägen / Mårtensvägen / Allmänningsvägen / Sten Jönsson

Ljungsätersvägen / stigen / Grönområden / Christian Esbensen

Vikensvägen / Gottåkravägen / Sandhusvägen / Fredrik Walles

Elvabovägen / Bengt Gustafsson

Rådjursvägen / stigen / Lekplatsen / Cecilia Hopkins