Kontakt och ansvarsområden

Om du vill kontakta oss för att lämna synpunkter på hastigheter, vägar, lekplats, snöröjning mm, ber vi dig att antingen skicka ett mail (se email adress nedan) eller skriva ett brev till någon i styrelsen (se ’Om oss’, ’styrelsen’ för adresser). Då tar vi upp det på nästa styrelsemöte om vi inte kan svara direkt.

E-mail: info@ljunghusensvf.se

Bankgiro 176-5296

Org Nr:717903-3324

Karta på vårt område  Karta Ljvf

Styrelsens ansvarsområden:

Sten Jönsson

Marinavägen / Mårtensvägen / Allmänningsvägen / Grönområden söder om Allmänningsvägen

Jesper Engde

Ljungsätersvägen / stigen

Pär Green

Vikensvägen

Fredrik Walles

Gottåkravägen / Sandhusvägen

Daniel Hultin 

Elvabovägen / stigen

Cecilia Hopkins

Rådjursvägen / stigen / Lekplatsen / Grönområden norr om Allmänningsvägen