Kontakt och ansvarsområden

Om du vill kontakta oss för att lämna synpunkter på hastigheter, vägar, lekplats, snöröjning mm, ber vi dig att antingen skicka ett mail (se email adress nedan) eller skriva ett brev till någon i styrelsen (se ’Om oss’, ’styrelsen’ för adresser). Då tar vi upp det på nästa styrelsemöte om vi inte kan svara direkt.

E-mail: info@ljunghusensvf.se

Bankgiro 176-5296

Org Nr:717903-3324

Karta på vårt område  Karta Ljvf

Styrelsens ansvarsområden:

Marinavägen / Mårtensvägen / Allmänningsvägen / Grönområden söder om Allmänningsvägen / Sten Jönsson

Ljungsätersvägen / stigen / Jesper Engde

Vikensvägen / Gustav Petersén

Gottåkravägen / Sandhusvägen / Fredrik Walles

Elvabovägen / stigen / Daniel Hultin

Rådjursvägen / stigen / Lekplatsen / Grönområden norr om Allmänningsvägen / Cecilia Hopkins