Viktig information!

Den 13-18 december kommer beskärning av utskjutande växtlighet längs våra vägar att ske med en kantklippningsmaskin. Den klipper 4,7 meter upp och ca 50-60 cm in i väggrenen räknat ifrån asfaltskanten. Vi har tidigare informerat samtliga fastighetsägare om att beskära utskjutande växlighet. Då det inte har skett överallt där det behövs så har styrelsen beslutat att ta hjälp av en entreprenör för att lösa detta.


Anledningen till beskärningen är: ökad trafiksäkerhet för alla fordon och för de som rör sig på vår vägar. Att få bukt med skymd sikt, hängande grenar, växtlighet som letar sig ut i vägbana med mera.


OBS! Juldekorationer och dylikt som finns utanför er tomtgräns måste tas bort innan beskärning sker. Dessa riskerar annars att skadas. (vägföreningen ersätter inte skadade föremål som befunnit sig utanför er tomtgräns) Inga bilar, soptunnor eller liknande får under denna dessa dagar vara placerade på väg eller väggren utan skall stå innanför er tomtgräns.


Under dessa dagar kommer även potthål, väghörnor och vägkanter att lagas. Hål i vägen kommer att fyllas igen med bärlager och grus. Asfalt och personal finns inte att tillgå för tillfället pga corona. Förhöjda vägkanter som gör att vatten inte når vägrenen kommer att rättas till.


Sopning av vägar kommer att ske då ovanstående arbete är klart. Dåligt väder kan ge vissa förseningar.


Mvh Styrelsen