Våra sopkärl!

Ljunghusens Vägförening följer Vellinge kommuns regler som föreskriver att permanent uppställningsplats av sopkärl är på egna tomten.

Vägarna inom föreningens om råd är smala och det finns därför inte plats för felplacerade sopkärl. 

Observera att remsan utanför själva vägytan ingår i vägområdet, varför förbud att ställa sopkärlen gäller där. Det är således inte tillåtet att placera sopkärlen permanent på remsan. 

Det är däremot tillåtet att rulla ut kärlen till vägkanten på morgonen före tömning och sedan rulla in dem på kvällen.

En placering inom vägområdet hindrar gående och cyklande samt skymmer sikten för trafikanter och utgör därmed en direkt trafikfara. En sådan placering kan dessutom ställa till problem för räddningstjänsten, posten, renhållningen och tidningsbärarna m.fl. Dessutom kan remsan behövas för uppläggning av snö efter plogning.

Ljunghusens vägförening

Styrelsen