Våra sopkärl!

För att boende i vårt fina område skall få en ännu trevligare atmosfär längs våra gator så uppmanas samtliga hushåll, efter tömning av sopkärlen skett, att så snart möjligt flytta tillbaka kärlen in på tomten.