Jämnare trafikflöden!

För att få ett jämnare trafikflöde och nyttjande av våra vägar så uppmanas alla boende inom Ljunghusens vägförening att välja och nyttja den väg man bor på för bilkörning och transport mellan sin bostad och Falsterbovägen.