Årsmöteshandlingar & Årsredovisningar

Klicka på filnamnen i listan nedan, för att ladda hem och öppna de olika dokumenten.

Observera att det kan krävas att du installerar externa program, såsom Adobe Reader eller Word, på din dator för att kunna öppna vissa av dokumenten.

Årsmötet/Föreningsstämma 2021

Ordinarie Föreningsstämma / Uppskov pga rådande situation

Årsredovisning 2020 inklusive Förvaltningsberättelse och noter

Revisionsberättelse 2020

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2020

2020-10-14-Årsmöte-Ljvf

Följande bilagor finns med i pdf:en ovan:

Kallelse till Föreningstämma, Förvaltningsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Skötselplan för naturmark och grönområden samt Budget

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2019

2019-05-07-Årsmöte-Ljvf

Bilagor till ovanstående, se nedan

Kallelse till föreningstämma

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2019

2020-05-11-Revisionsberättelse-2019-Ljvf

Förvaltningsberättelse 2019, inklusive årsredovisning

2020-05-05-Förvaltningsbr-inkl-Årsredovisning-Ljvf

Budget 2020

Budget-2020-Ljvf

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2019

2019-05-07-Årsmöte-Ljvf

Bilagor till ovanstående, se nedan

Kallelse till föreningstämma

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Protokoll Årsmötet 2018

protokoll arsmote ljvf 2018

Protokoll Årsmötet 2017

protokoll arsmote ljvf 2017

Protokoll årsmöte 2016-04-21

Protokoll ljvf arsmote 20160421

Kallelse Årsmötet 2016

Årsmötes kallelse 21 april 2016 final

Protokoll årsmöte 2015-04-13

protokoll ljvf arsmote 20150413

Styrelsens svar på Motioner 2015
motioner-vf-2015-arsmote-svar-styrelsen

Motioner årsmötet 2015
motioner-arsmotet-2015

Verksamhetsberättelse 2014
verksamhetsberattelse-for-2014-arsmote

Årsredovisning 2014
arsredovisning-vf-2014

Budget 2015
budget-2015-arsmote-inkl-utfall-2013-o-2014

Kallelse årsmötet 2015
Måndag den 16 Mars 2015
arsmotekallelse-2015