Årsmöteshandlingar & Årsredovisningar

Årsredovisning 2023

Budget 2024

2023 Årsmöte

Årsmöte 2023-05-30

Årsredovisning 2022

Klicka på filnamnen i listan nedan, för att ladda hem och öppna de olika dokumenten.

Observera att det kan krävas att du installerar externa program, såsom Adobe Reader eller Word, på din dator för att kunna öppna vissa av dokumenten.

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2023

2024-Årsmöte-Ljvf

Årsmötet/Föreningsstämma 2023

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning och noter

Revisionsberättelse

Budget

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2022

2022-05-17-Årsmöte-Ljvf

Årsmötet/Föreningsstämma 2022

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning och noter

Revisionsberättelse

Budget

Angående rösträtt vid stämma.

Enligt stadgarna är det fastighetsägare som är medlem  i föreningen och har rösträtt på stämma.  Det tillägg som finns i våra stadgar … därmed jämställd egendom…. avser vissa nyttjanderätter som inte är aktuella i vårt fall.

Vid hyreshus är det ägaren till hyresfastigheten som har rösträtt vid stämman med en röst. (Om hyreshusägaren har flera andelar får alla andelar användas vid röstning om uttaxering)

Vid Bostadsrättsföreningar har bostadsrättsföreningens styrelse en röst. Bostadsrättsinnehavarna har ingen egen rösträtt (Om bostadsrättsföreningen har flera andelar får alla andelar användas vid röstning om uttaxering)

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2021

2021-09-22-Årsmöte-Ljvf

Årsmötet/Föreningsstämma 2021

Årsredovisning 2020 inklusive Förvaltningsberättelse och noter

Revisionsberättelse 2020

Budget 2021

Angående rösträtt vid stämma.

Enligt stadgarna är det fastighetsägare som är medlem  i föreningen och har rösträtt på stämma.  Det tillägg som finns i våra stadgar … därmed jämställd egendom…. avser vissa nyttjanderätter som inte är aktuella i vårt fall.

Vid hyreshus är det ägaren till hyresfastigheten som har rösträtt vid stämman med en röst. (Om hyreshusägaren har flera andelar får alla andelar användas vid röstning om uttaxering)

Vid Bostadsrättsföreningar har bostadsrättsföreningens styrelse en röst. Bostadsrättsinnehavarna har ingen egen rösträtt (Om bostadsrättsföreningen har flera andelar får alla andelar användas vid röstning om uttaxering)

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2020

2020-10-14-Årsmöte-Ljvf

Följande bilagor finns med i pdf:en ovan:

Kallelse till Föreningstämma, Förvaltningsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Skötselplan för naturmark och grönområden samt Budget

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2019

2019-05-07-Årsmöte-Ljvf

Bilagor till ovanstående, se nedan

Kallelse till föreningstämma

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2019

2020-05-11-Revisionsberättelse-2019-Ljvf

Förvaltningsberättelse 2019, inklusive årsredovisning

2020-05-05-Förvaltningsbr-inkl-Årsredovisning-Ljvf

Budget 2020

Budget-2020-Ljvf

Protokoll Årsmötet/Föreningsstämma 2019

2019-05-07-Årsmöte-Ljvf

Bilagor till ovanstående, se nedan

Kallelse till föreningstämma

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Protokoll Årsmötet 2018

protokoll arsmote ljvf 2018

Protokoll Årsmötet 2017

protokoll arsmote ljvf 2017

Protokoll årsmöte 2016-04-21

Protokoll ljvf arsmote 20160421

Kallelse Årsmötet 2016

Årsmötes kallelse 21 april 2016 final

Protokoll årsmöte 2015-04-13

protokoll ljvf arsmote 20150413

Styrelsens svar på Motioner 2015
motioner-vf-2015-arsmote-svar-styrelsen

Motioner årsmötet 2015
motioner-arsmotet-2015

Verksamhetsberättelse 2014
verksamhetsberattelse-for-2014-arsmote

Årsredovisning 2014
arsredovisning-vf-2014

Budget 2015
budget-2015-arsmote-inkl-utfall-2013-o-2014

Kallelse årsmötet 2015
Måndag den 16 Mars 2015
arsmotekallelse-2015