Valberedningen i Ljunghusens Vägförening

Valberedningen söker personer som är intresserade av att verka i Ljunghusens vägförening. Vägföreningens styrelse skall bestå av 4-6 ledamöter och sammanträder ca 5-6 gånger per verksamhetsår.

För närvarande söker vi personer med allmänna kunskaper om föreningsverksamhet och  gärna IT bakgrund. En viss ersättning utgår. För ytterligare information kontakta styrelsen via hemsidan.

Välkomna att anmäla ert intresse till Valberedningens ordförande Lars Månsson.

Valberedningen i Ljunghusens Vägförening