Blog

KALLELSE LJUNGHUSENS VÄGFÖRENING

Ordinarie Föreningsstämma 2021, Ljunghusens Vägförening

Plats: Ljungenskolans Musiksal, Storvägen 2 / ingång från väg 100.

Tid: 22 september 2021 kl 19:00

INFORMATION: Föreningsstämman kommer att vara covid-anpassad. Avstånd mellan stolarna. Handsprit kommer att finnas på plats. Om du känner dig det minsta dålig så stanna hemma! 

FÖRANMÄLAN: För att beräkna antalet besökare och lämplig lokal vill styrelsen att föranmälan  sker senast den 15.9.2021. Anmäl dig via formuläret här bredvid (rubrik kontakta styrelsen) eller via tel: 076-116 74 47. Välkommen! 

Styrelsen Ljunghusens Vägförening

Att hålla efter växtligheten längs våra vägar.

Ljunghusens vägförening och Vellinge kommun har under våren informerat om skyldigheten att  hålla efter växtligheten vid våra vägar. Det är fastighetsägarens skyldighet att beskära all vegetation längs tomtgränsen. Ingen växtlighet får hänga utanför staket eller dölja varken vägmärken, vägskyltar eller belysning. Fri höjd skall vara minst 2,6 m för gång- eller cykelbana och 4,7 meter för körbana. Fastighetsägaren ansvarar även för skötseln av remsan mellan tomtgräns och körbana. Den skall vara framkomlig för gående och genomsläpplig för regnvatten. 

På uppdrag av Ljunghusens Vägförening har entreprenören Ljungenhjälpen fått uppdraget att beskära den växtlighet som finns utanför er tomtgräns. Uppdraget avser att förbättra sikt och framkomlighet för gående, cyklister och fordonstrafik. Berörda fastigheter kommer att informeras genom information i brevlådan. Arbetet kommer att inledas omgående.

Ljunghusens vägförening     

Styrelsen

Nattarbete vid Rådjursvägen 55, 69 och 59A.

Transtema AB  kommer att utföra arbeten vid fiberskåpen som står utanför Rådjursvägen 55 och 69 samt åtgärda en skada  vid 59A under natten 23/5 – 24/5 , 2021. (00-06). Under arbetets gång kommer en kompressor att vara igång och kan förorsaka störande ljud. Vi hoppas på förståelse för detta.

Styrelsen

Ljunghusens vägförening

Ordinarie föreningsstämma 2021 för Ljunghusens vägförening senareläggs.

Med anledning av spridningen av coronaviruset har Ljunghusens Vägförenings styrelse beslutat att flytta den ordinarie föreningsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta bidrar föreningen till att minska risken för ytterligare smittspridning och följer samtidigt myndigheternas beslut att inte tillåta sammankomster med fler än 8 deltagare. 

Föreningsstämman var tidigare planerad att hållas under någon dag under de två första veckorna i maj 2021 men den stora osäkerhet som råder kring spridningen av coronaviruset och dess effekter gör att styrelsen anser att det bästa är att senarelägga årsstämman.

Ljunghusens vägförenings styrelse har för närvarande inte fastställt något datum för föreningsstämman 2021. Kallelsen kommer att distribueras till medlemmarna och läggas upp på föreningens hemsida – www.ljunghusens vägförening.se senast 21 dagar före stämman. 

Ljunghusen den 13 april 2021

Styrelsen