Information om träd och buskar vid våra vägar!

Vi måste hjälpas åt att hålla efter växtligheten! Tänk på att dina träd och buskar skall växa inom ditt tomtområde. Grenar som växer ut över vägen måste bort. Fri höjd skall vara minst: 2,6 m för gång- eller cykelväg 4,7 m för körbana. Barr och löv vid asfaltskanten utmed tomten skall sopas upp.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms! Här följer några enkla åtgärder som kan rädda liv. Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter skall hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På de följande bilderna redovisas den sikt som normalt behövs i några typer av korsningar. Inom de markerade ”sikttrianglarna” får häckar och buskar vara högst 80 cm.

Du som har utfart mot en gata!
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt!
Ligger ditt hus vid en gata bör de se till att dina växter inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.