Styrelsen

Styrelsen i Ljunghusens Vägförening 2020-21

 

Ordförande

Bengt Gustafsson, Vikensvägen

Tel 0761167447

 

Kassör

Kerstin Elmfors – Ljungsätersvägen

 

Ledamöter

Sten Jönsson – Ljungsätersvägen

Christian Esbensen – Ljungsätersvägen

Nina Pesciatini Rosén – Ljungsätersvägen

Cecilia Hopkins, Vikensvägen

 

Valberedning

Jonna Augustsson – Rådjursvägen

Erika Gynning, Vikensvägen

 

Revisorer

Olle Karlsson – Elvabovägen

Ulrica Lovén – Vikensvägen

 

Suppleant

Björn Almér – Vikensvägen