Styrelsen

Styrelsen i Ljunghusens Vägförening 2020-21

 

Ordförande

Fredrik Walles

 

Kassör

Daniel Hultin

 

Ledamöter

Sten Jönsson

Jesper Engde

Cecilia Hopkins

Pär Green

 

Adjungerad ledamot

Bengt Gustafsson

 

Valberedning

Lars Månsson, sammankallande

Bengt Göransson

Jonna Wallström

 

Revisorer

Anders Borgqvist 

Margareta Sjöblom