Styrelsen

Styrelsen i Ljunghusens Vägförening 2020-21

 

Ordförande

Fredrik Walles

mail: fwalles@icloud.com

 

Kassör

Daniel Hultin

 

Ledamöter

Sten Jönsson

Jesper Engde

Cecilia Hopkins

Gustav Petersén

 

Adjungerad ledamot

Michael Visonj

 

Valberedning

Lars Månsson, sammankallande

Erika Gynning

Jonna Augustsson

 

Revisorer

Anders Borgqvist 

Ulrica Lovén