Vägmark

Vägmark som ej är kör- och gångbana.
Den sidomark som finns mellan kör- eller gångbanan är avsatt för vägändamål och enskild tomtägare får ej ta denna i anspråk. Här skall bland annat dagvattnet avrinna från körbanan. Tomtägare får inte leda vatten till denna och ansvarar för skötseln av denna mark.