Slitageavgift

För närvarande har vi tagit bort slitageavgiften och istället höjt medlemsavgiften med 100 kronor per andel.

Denna förändring började gälla efter att årsstämman beslutat detta i maj 2022.

Nybyggnation och rivning

Vid nybyggnad och rivning använder en fastighetsägare vägarna i väsentligt större omfattning.

Enligt årsstämmobeslut utgår för närvarande(se ovan) ingen slitageavgift men skador i vägområdet skall ersättas.

I god tid innan arbetena startar skall därför fastighetsägaren kontakta styrelsen via mail om ny-, om-,  tillbyggnad mer än 20 kvadratmeter eller poolbygge större än 5 kvadratmeter om information och fotografering av vägen vid fastighetsägarens tomt.

Skador i vägområdet som uppstått i samband med vägtransporter etc. regleras när byggandet är klart.

Om grävning i vägområdet skall göras,  skall grävtillstånd erhållas genom kontakt av styrelsen via mail.

Reglerna följer Vellinge Kommuns grävregler

/Styrelsen