Ljunghusens Vägförening GA3

Denna vägförening innefattar följande vägar: 

Marinavägen, Ljungsätersvägen/stigen, Vikensvägen, Gottåkravägen, Elvabovägen, Rådjursvägen/stigen, Mårtensvägen, Allmänningsvägen, Sandhusvägen.

Här i Ljunghusen finns ytterligare två vägföreningar:

Ljungskogens VF (med infart från Storvägen) 

Norra Ljunghusen (med infart från ICA-Ljungskogen).

Vi som sitter i styrelsen ska vara tillgängliga för frågor och synpunkter från medlemmarna och genom vår hemsida verka för starkare närdemokrati och ökad trivsel.

All verksamhet ska ske inom de budgetramar som presenterats på senaste årsmötet och följa de regler som anges i våra stadgar. Styrelsen sammanträder 6-7 gånger per år och alla möten protokollförs. Protokollen är tillgängliga via vår hemsida.

Vi samarbetar med Vellinge Kommun, Vägverket, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och på dessa möten diskuterar vi trafiksäkerhet, tomt- och gatufrågor och skötseln av våra grönområden.

Vår målsättning är att våra medlemmar ska trivas här, det ska vara ordning och reda och barnen ska bo och leka i en säker och trivsam omgivning.