Underhållsarbete av Rännstensbrunnar

Vi i vägföreningen vill informera alla boende att vi har uppmärksammat problemen med igensatta rännstensbrunnar längs Elvabovägen och Allmänningsvägen. På grund av det senaste tidens kraftiga regnande har dessa brunnar blivit blockerade av barr och löv, vilket har orsakat funktionsproblem.

För att åtgärda detta har vi planerat att anlita en professionell sugbil för att rensa alla rännstensbrunnar i området. Detta arbete kommer att genomföras:

  • Datum: Närmsta dagarna
  • Plats: Längs Elvabovägen och Allmänningsvägen

Vi ber alla boende att se till att deras fordon inte blockerar tillträdet till rännstensbrunnarna under denna tid för att underlätta arbetet.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Sopning av våra vägar

Hej alla medlemmar i vägföreningen!

Vi vill informera er om att vi snart kommer att genomföra sopning av alla vägar inom vårt område. Detta är en del av vårt åtagande att hålla våra gemensamma utrymmen rena, säkra och välkomnande för alla.

📅 Datum för Sopningen: Inom 2 veckor

Under denna tid ber vi er att vara uppmärksamma på följande:

  1. Parkera inte era bilar längs vägarna: För att underlätta sopningen, vänligen se till att era fordon inte hindrar vägen. Detta kommer att göra det lättare för sopmaskinerna att noggrant rengöra alla ytor.
  2. Ta bort eventuella hinder: Om möjligt, flytta bort eventuella föremål som kan vara i vägen, som soptunnor, leksaker eller trädgårdsredskap.

Vi uppskattar ert samarbete och förståelse när vi arbetar för att hålla vårt område fint och trivsamt. Om ni har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Kantklippning av växtlighet

Kantklippning av vägrenarna är inbokad av vägföreningen den 9:e och 10:e november. Eventuella ändringar i schemat kan förekomma vid dåligt väder. Vänligen se till att fordon och andra hinder inte finns på väggrenarna dessa dagar. Med vänlig hälsning, Styrelsen.

Uppdatering gällande kantklippning: Kantklippningen är påbörjad men pga väderförhållanden är slutförandet försenat ca 1 vecka.

Sophämtningsregler

Sopkärlen är ålagda att inte placeras närmare asfaltskanten än 0,5 meter under sophämtning. Efter hämtning ska de vara placerade på egen tomt. Om ni är osäkra var er egen tomtgräns är får ni titta på er tomtkarta. Med vänlig hälsning, Styrelsen.

Kompletterande fiberanslutningar

Telia/Skanova fortsätter sina arbeten med att få fiberanslutning till så många som möjligt inom Ljunghusens Vägförenings område som önskar sådan anslutning. 

Vägföreningen har till den 29 april 2020 dato godkänt samtliga grävansökningar som kommit in till styrelsen.

Ansökningsprocessen underlättas betydligt av det avtal som Ljunghusens vägförening, och de ytterligare 12 vägföreningar som ingår i Samrådsgruppen, träffade med Telia/Skanova den 18 december 2018 och som innehåller klara bestämmelser om vilka grävregler som gäller. (Se under Grävregler på denna hemsida) Genom avtalet förbättras kvaliteten på utförda arbeten, kontrollfunktioner är specificerade vilket skall leda till lägre underhållskostnader. 

En ansökan behandlas vanligtvis samma dag eller dagen därpå som ansökningen inkommit till vägföreningen. Dröjsmål med grävningar för kompletterande fiber får i första hand stämmas av med ledningsägaren – Telia/ Skanova.