Underhållsarbete av Rännstensbrunnar

Vi i vägföreningen vill informera alla boende att vi har uppmärksammat problemen med igensatta rännstensbrunnar längs Elvabovägen och Allmänningsvägen. På grund av det senaste tidens kraftiga regnande har dessa brunnar blivit blockerade av barr och löv, vilket har orsakat funktionsproblem.

För att åtgärda detta har vi planerat att anlita en professionell sugbil för att rensa alla rännstensbrunnar i området. Detta arbete kommer att genomföras:

  • Datum: Närmsta dagarna
  • Plats: Längs Elvabovägen och Allmänningsvägen

Vi ber alla boende att se till att deras fordon inte blockerar tillträdet till rännstensbrunnarna under denna tid för att underlätta arbetet.

Med vänlig hälsning, Styrelsen