Hyvling av Sandhusvägen och nedre delen av Rådjursvägen

Onsdagen den 12 maj kommer hyvling av nämnda vägar att äga rum. Boende i området ombedes att hålla vägen fri från bilar och annat som kan hindra hyvlingsarbetet. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen Ljunghusens vägförening”