E.ON förstärker elnätet!

E.ON förstärker elnätet inom Ljunghusens Vägförening. Omexom/Infratek Sverige AB har fått i uppdrag att utföra arbetet som innebär en spänningshöjning av elnätet i Ljunghusen från 10kV till 20kV.  Arbetet innebär byte av äldre transformatorstationer för att få ett fungerande elnät för framtiden. Projektet beräknas starta första kvartalet år 2021 och färdigställas under året.

I samband med detta kan ett antal kortare strömavbrott inträffa, vilket de i så fall informerar er om i förväg. Under arbetets gång kommer de att använda sig av grävmaskiner och lastbilar som kan upplevas som störande, men vi hoppas på din förståelse och överseende med det.

P.S. På eon.se/investeringar hittar du mer information om E.ONs investeringsprojekt.