Skadegörelse på Vikensvägen

I anledning av den skadegörelse som skett på en privat tomt på nedre Vikensvägen vill Vägföreningen understryka att de regler angående skötsel av växtlighet som vägföreningen skickat ut aldrig innebär att en fastighetsägare får vidtaga någon som helst åtgärd på någon annan fastighetsägares tomt utan dennes tillstånd.  Sådana åtgärder är straffbara eftersom de utgör skadegörelse.