Medlemsavgiften 2020

Styrelsen meddelar att p.g.a. ett kommunikationsfel har Vellinge kommun (Serkon AB) fakturerat andelsavgiften för Ljunghusens vägförening 2020 tillsammans med den VVS faktura som skickats ut till medlemmarna i slutet av maj 2020. Andelsavgiften fastställs årligen av föreningsstämman. På grund av Coronapandemin har årsstämman skjutits upp till september 2020. Den fakturerade andelsavgiften får därför betraktas som en förskottsbetalning av den avgift som styrelsen förväntas besluta om vid årsmötet i september 2020. Styrelsens förslag till stämman är att andelsavgiften förblir oförändrad och skall uppgå till 500 kr per andel.