Pågående borrningsprojekt på Allmänningsvägen

EON utför för tillfället borrningsarbeten för nya elkablar på Allmänningsvägen. Anledningen till arbetet är installation av en ny nätstation.

Boende nära arbetsplatsen kan under arbetets gång uppleva mindre störningsmoment vid lastning och avlastning av nätstationerna och vid mindre förflyttningar av maskiner.

EON/Vattenfall har en dialog med de som drabbas och hjälper till vid problem. Hänvisningskyltar är uppsatta för att leda trafiken runt och förbi arbetsplatsen då den påverkar framkomligheten.

Själva arbetet med inkopplingen av nätstationen beräknas vara klar den 9/4. Entreprenören kommer att återställa borrgropar samt schakten vid nätstationen samt ytbeläggningen så fort borrningen är avslutad.

Tack för visad hänsyn.

Ljunghusen 20.3. 2012

Styrelsen