Rivning av elstationer påbörjas den 25/11

Rivning och bortforsling av de gamla elstationerna på Vikens- och Elvabovägen påbörjas måndagen den 25/11.

Arbetet beräknas pågå i ca 14 dagar. Tidvis så kommer framkomligheten på dessa vägar att vara begränsad pga användning av tyngre fordon. Bilningsarbeten kommer även att utföras för att få bort den gamla betongen. Enligt planeringen så kommer bilningen av betongen påbörjas på Elvabovägen den 9/12. Detta kommer att medföra en hög bullernivå!

Vi hoppas på förståelse.

mvh Styrelsen