Angående Skanovas kompletterande grävningar för fiber

Ljunghusens Vägförening har undertecknat ett avtal med Scanova om att dessa skall återupptaga de avbrutna grävningarna för fiber. Grävningarna kommer att utföras enligt Vellinge Kommuns Grävbestämmelser.

Skanova uppger att tidsplanen för grävningarna beräknas vara klar i vecka 4 eller 5 nästa år. De återkommer när planen är slutligt fastställd. Enligt Skanova skall Telia i torsdags ha skickat ut ett mail  med en  ursäkt och information till alla berörda kunder.

Enligt Skanova är följande fastigheter i Ljunghusens Vägförening berörda:
LJUNGHUSEN 3:43 332
Vikensvägen 4B

LJUNGHUSEN 5:61 332
Gottåkravägen 6B

LJUNGHUSEN 6:26 332
Elvabovägen 12

LJUNGHUSEN 6:31 332
Elvabovägen 22

LJUNGHUSEN 6:36 332
Elvabovägen 31

LJUNGHUSEN 8:59 332
Ljungsätersvägen 40

I det fall att er fastighet saknas vänligen hör av er till Ljunghusens Vägförenings styrelse.