Grävregler som gäller inom Ljunghusens vägförening (GA3)

Inom Ljunghusens Vägförening tillämpas vid grävnings och asfalterings arbeten Riksförbundet Enskilda vägars (REV) vid varje tidpunkt gällande standard avtal och de vid varje tid tillämpade Vellinge Kommuns Grävregler inklusive AMA 10. (nuvarande Grävregler antagna 2017 01 30) Se kommunens hemsida. Avvikelser från dessa medges av Vägföreningen endast efter skriftlig förfrågan efter prövning i av varje enskilt fall.